Mudahnya Menyediakan Akaun Syarikat Dengan Sistem Perakaunan Perniagaan V6.0

1. Cara Mudah Merekod Data Pelanggan

2. Cara Mudah Merekod Data Bank

3. Cara Mudah Merekod Buku Tunai

4. Cara Mudah Merekod Pesanan Belian

5. Cara Mudah Merekod Sebutharga

6. Cara Mudah Merekod Invois

7. Cara Mudah Merekod Stok

8. Cara Mudah Merekod Produk

9. Cara Mudah Mencari Data & Laporan Kewangan