Mengapa perlu menguruskan akaun syarikat dengan sistematik?

  • Anda boleh mengetahui kedudukan kewangan syarikat pada setiap masa.
  • Anda boleh mengelakkan kerugian yang lebih besar dengan mengambil keputusan segera sekiranya Penyata Untung Rugi hanya menunjukkan kerugian pada setiap bulan.
  • Anda boleh merancang strategi yang perlu dilakukan bagi meningkatkan lagi keuntungan syarikat.
  • Anda juga boleh mengetahui jumlah hutang pelanggan dan hutang pembekal bagi membolehkan anda membuat peruntukan kewangan bagi setiap hutang yang perlu dikutip atau dijelaskan.
  • Memudahkan urusan dengan pihak Bank. Perkara pertama yang akan ditanya oleh pihak bank jika anda ingin membuat pinjaman adalah mengenai akaun syarikat.
  • Selain itu, jika anda ingin mencari pelabur lain, mereka juga akan melihat faktor pengurusan kewangan ini dahulu.
  • Permohonan geran kerajaan juga memerlukan anda menyerahkan laporan kewangan syarikat. Jika anda mempunyai laporan kewangan yang baik, syarikat anda akan diberi pertimbangan dahulu.
  • Bagi yang beragama islam adalah menjadi kewajipan anda membayar zakat dimana zakat perniagaan dikira dari hasil keuntungan bersih syarikat..
  • Selain zakat anda juga perlu membayar cukai. Jika anda mempunyai sistem perakaunan sendiri anda boleh mengira peruntukan cukai yang perlu di bayar setiap tahun.

Antara ciri-ciri menarik Sistem Perakaunan Perniagaan V 6.0

Tukar Password

Tetapkan kata laluan hanya orang tertentu dapat mengakses sistem

Alamat Syarikat

Setting sendiri alamat syarikat. Mudah apabila premis berubah-rubah

Bank

Rekod semua transaksi yang melibatkan akaun bank tanpa batasan.

Buku Tunai

Rekod semua wang tunai masuk dan keluar secara automatik

Pembiayaan

Menyimpan maklumat pembiaya dan merekodkan semua maklumat pembiayaan dan baki hutang.

Pelanggan

Menyimpan maklumat pelanggan dan merekodkan semua maklumat Jualan dan baki hutang.

Pembekal

Menyimpan maklumat pembekal dan merekodkan semua maklumat belian dan baki hutang.

Perbelanjaan

Menyimpan maklumat perbelanjaan dan merekodkan semua maklumat perbelanjaan dan
baki hutang.

Lain-lain

Merekod semua katogeri akaun selain dari Pembiayaan, Pelanggan, Pembekal dan Perbelanjaan.

Inventori

Merekod barang mentah dan harga dari pembekal. Dapat memantau harga dan mebuat PO secara automatik

Stok

Merekod keluar masuk stok secara automatik. Dapat mengetahui baki dan nilai terkini stok

Produk

Merekod senarai produk dan harga. Harga dapat diasingkan mengikut agen dan pelanggan. Memudahkan penyediaan Invois

Dokumen Perniagaan

Terdapat 8 dokumen perniagaan yang berfungsi secara automatik iaitu Pesanan Belian, Sebutharga, Nota Hantaran, Invois, Nota Kredit,Nota Debit, Baucer Bayaran dan Resit Rasmi

Senarai Transaksi

Memudahkan carian data dan penyediaan laporan kewangan. Antara laporan yang disediakan ialah Imbangan Duga, Penyata Untung Rugi, Kunci Kirakira, Penyata Aliran Tunai, Lejar Am dan banyak lagi.

Kalkulator

Mengira Peruntukan Cukai dan Zakat.

Cetakan Cepat

Mencetak semua laporan kewangan dengan hanya satu butang.

Dapatkan Sistem Perakaunan Perniagaan V6.0 Hari Ini

Mesra Pengguna, Murah, Lengkap